ظرف قاشق دار

پریفورم های موجود شرکت جهت ارایه به مشتریان و همکاران عزیز به صورت شفاف و رنگی با ظرفیت تولید روزانه از هر نوع

پریفورم بیست هزار عدد  و در بسته بندی کیسه لمینت ضد آب و دوخت سرکیسه و در اوزان و دهانه های ذکر شده در جدول و تعداد رزوه

و ارتفاع  تقدیم حضور میگردد  .

 

دهانه از روی رزوه محاسبه گردیده است

33   گرم   دهانه   78     سه نخ  رزوه

53   گرم   دهانه   100   سه نخ  رزوه 

67   گرم   دهانه   100   سه نخ  رزوه

99   گرم    دهانه   53     سه  نخ  رزه