G140

ظرف چهار گوش قاشق دار

حجم   140   سی سی

دهانه  65 * 65

ارتفاع  48  میلیمتر